ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.onlinebosfashion.com, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

Общите условия, според които Бос Фешън София ООД, ЕИК: 203264480, седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. Охрид № 4, извършва продажба на стоки на клиентите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.onlinebosfashion.com, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН, а клиентите – ПОТРЕБИТЕЛИ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, ПOТРЕБИТЕЛЯ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.

Бос Фешън София ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазинa www.onlinebosfashion.com

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:

1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е Бос Фешън София ООД, ЕИК: 203264480

3. Седалище и адрес на управление на доставчика: гр.Костинброд, 2230, ул. Охрид № 4, телефон за връзка: 0876442221, www.onlinebosfashion.com ;  e-mail: bosfashion@bos-fashion.com

4. Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: гр. София, 1407, бул. Черни връх № 100

5. Крайната цена на стоките е изписана на страницата на съответния продукт, Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките.

 6. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора

Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:

• датата на доставка;

• в случай, че артикулът е дефектен;

•в случай, че артикулът не отговаря на описанието в страницата за представянето му.

В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган onlinebosfashion.com), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

 При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.

 При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.

При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

В случай на липсащи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 0876 442 221. При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

В случай, че не можем да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 
МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.onlinebosfashion.com. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА:
За да направи поръчка, клиентът попълва име, адрес за доставка, телефон за връзка и начин на плащане или се регистрира и може да използва регистрацията при всяка следваща поръчка. Всяка получена поръчка се обработва от оператор, който изпраща потвърждение.
Бос Фешън София ООД си запазва правото да не изпълни поръчката, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал неточни или непълни данни и/или продуктите от поръчката са с изчерпана складова наличност. В тези случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде уведомен от служител на Бос Фешън София ООД.
В случай на изчерпана складова наличност операторът може да предложи сходен по цена и характеристики продукт. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е удовлетворен от сходния продукт, има право да го откаже или да откаже цялата поръчка.
Поръчката се обработва между 10.00 и 17.00 часа през всеки работен ден. Ако поръчката е направена след 17.00 часа или в неработен ден, тя ще бъде обработена на следващият работен ден.